انجمن پیشگیری سرطان نسترن مشهد به "پویش ملی همه به پیش برای پیشگیری" پیوست

همزمان با هفته ملی سلامت زنان ( 30-24 مهر ماه )  با هدف آگاه سازی عمومی جامعه در موضوع شناخت و پیشگیری از ابتلا به سرطان سینه، پویش ملی"همه با هم به پیش برای پیشگیری" طی همکاری مشترک انجمن پیشگیری سرطان نسترن و موسسه مهیار ارغوان در ایستگاه راه آهن مشهد برگزار شد.

ادامه مطلب

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی تیم برگزار کننده پویش ملی همه با هم به پیش برای پیشگیری

روز سه شنبه (97/7/24) جلسه هماهنگی و برنامه ریزی گروه داوطلب انجمن پیشگیری سرطان نسترن جهت برگزاری پویش ملی همه با هم به پیش برای پیشگیری در دفتر انجمن برگزار شد. 

ادامه مطلب

 کارگاه هماهنگی رابطین پویش ملی همه با هم به پیش برای پیشگیری 

پیشگیری از سرطان پستان با شعار "همه با هم به پیش برای پیشگیری تشخیص زودهنگام سرطان پستان " در روز پنج شنبه 19 مهر 1397 در موسسه خیریه بهنام دهش پور با حضور نماینده انجمن پيشگيري سرطان نسترن خانم فاطمه خالقي برگزار گردید .

ادامه مطلب