سومین کارگاه سبک زندگی سالم با موضوع بهداشت جنسی و کنترل بیماری بیماری در فرهنگسرای غدیر برگزار شد

روز پنج شنبه (13/10/97) سومین جلسه از دوره کارگاه‌های سبک زندگی سالم با موضوع بهداشت جنسی و کنترل بیماری در فرهنگسراي غدير و با حضور سركارخانم باقری كارشناس مامايي برگزار شد.

ادامه مطلب

برگزاری دومین کارگاه سبک زندگی سالم با موضوع غربالگری و پیشگیری سرطان پستان در فرهنگسرای فناوری و رسانه

روز چهارشنبه (12/10/97) دومین جلسه از دوره کارگاه‌های سبک زندگی سالم با موضوع پیشگیری و غربالگری سرطان پستان در فرهنگسراي فناوری و رسانه و با حضور سركارخانم حداد كارشناس مامايي برگزار شد.

ادامه مطلب

برگزاری اولین کارگاه سبک زندگی سالم با موضوع "کاربرد مکمل‌ها در پیشگیری از سرطان" در فرهنگسرای فناوری و رسانه 

 

روز چهار شنبه (5/10/97) اولین کارگاه سبک زندگی سالم با موضوع نقش مکمل‌ها در پیشگیری از سرطان با حضور سرکار خانم دکتر کاظمی با حدود 25 نفر شرکت کننده در فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد.

ادامه مطلب

برگزاری دوره آموزشی ویژه کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهرستان طرقبه

روز پنج شنبه (٩٧/١٠/٦) كارگاه آموزشي پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان پستان و کاربرد مکمل ها در پیشگیری از سرطان ویژه تعدادی از کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان طرقبه برگزار شد.

ادامه مطلب

برگزاری دومین کارگاه سبک زندگی سالم با موضوع غربالگری و پیشگیری سرطان پستان در فرهنگسرای غدیر 

روز پنج شنبه (6/10/97) دومین جلسه از دوره کارگاه‌های سبک زندگی سالم با موضوع پیشگیری و غربالگری سرطان پستان در فرهنگسراي غدير و با حضور سركارخانم حامدي راد كارشناس مامايي برگزار شد.

ادامه مطلب