تغذیه و فعالیت بدنی در سرطان

نام کتاب: تغذیه و فعالیت بدنی در سرطان
راهنمای نوع غذا، میزان فعالیت ورزشی و مکمل های غذایی مناسب
تالیف: دکتر ابوالفضل اقوامی
سال انتشار: 1390
انتشارات: مرندیز

توضيحات

بعد از تشخیص سرطان بهبود یافتگان در می یابند که حتی برای ساده ترین پرسشهایشان چندان پاسخ روشنی وجود ندارد. پرسشهایی از این قبیل که : " آیا باید آنچه را می خورم تغییر دهم؟"، " آیا باید وزنم را کاهش دهم؟" ، " آیا باید ویتامین مصرف کنم؟" و ....
بهبود یافتگان از سرطان انبوهی از توصیه ها را از منابع مختلف دریافت میکنند که چه غذایی را بخورند و از چه غذایی پرهیز کنند. چگونه ورزش کنند و چه نوع مکملها یا داروهای گیاهی ای مصرف کنند و متاسفانه توصیه ها غالبا با یکدیگر مغایرند.
این نوشته هم برای دست اندرکاران سلامت مبتلایان سرطان است و هم می تواند به طور مستقیم توسط خود بیمار و نیز بستگی او مورد استفاده قرار گیرد.

شما هم در این کار خیر شریک شوید

از آنجا که فرهنگ کمک به همنوع از دیرباز در آداب و رسوم کهن ما ایرانیان وجود داشته،مرکز پیشگیری سرطان نسترن نیز به عنوان یک موسسه خیریه با نیت پیشگیری و درمان به موقع سرطان، بستری مطمئن و امن را برای کمک های شما نیکوکاران گرامی که می تواند هم به صورت نقدی و هم به صورت نذورات خاص باشد را فراهم آورده است تا همزمان با انجام این نیت خیر بتوانید از نتایج این کمک ها به طرق مختلف مطلع گردید.

  • سرطان شاید قابل درمان نباشد ولی قابل پیشگیری است.
  • پیشگیری بهترین درمان است
  • با هم و درکنار هم می توانیم سرطان را شکست دهیم.
اهدا کردن