پروژه های در حال انجام

دو طرح تحقیقاتی و پژوهشی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد به تصویب رسیده است که عناوین این طرحها به شرح زیر است:

  1. ارزیابی اثر بخشی روش آزمایشگاهی "مینترک" در تشخیص حساسیت دارویی سلولهای تومورال در گردش خون به داروهای شیمی درمانی در بیماران مبتلا به سرطان پستان
  2. ارزیابی میزان حساسیت دارویی سلولهای تومورال در گردش، در طی شیمی درمانی سرطان پستان

شما هم در این کار خیر شریک شوید

از آنجا که فرهنگ کمک به همنوع از دیرباز در آداب و رسوم کهن ما ایرانیان وجود داشته،مرکز پیشگیری سرطان نسترن نیز به عنوان یک موسسه خیریه با نیت پیشگیری و درمان به موقع سرطان، بستری مطمئن و امن را برای کمک های شما نیکوکاران گرامی که می تواند هم به صورت نقدی و هم به صورت نذورات خاص باشد را فراهم آورده است تا همزمان با انجام این نیت خیر بتوانید از نتایج این کمک ها به طرق مختلف مطلع گردید.

  • سرطان شاید قابل درمان نباشد ولی قابل پیشگیری است.
  • پیشگیری بهترین درمان است
  • با هم و درکنار هم می توانیم سرطان را شکست دهیم.
اهدا کردن