معرفی مجلات

نام مجله: ویژه نامه current cancer research in Iran
Journal of cellular immunotherapy
ISSN: 2352-1775
کشور: چین
شهر : شانگهای

توضيحات

ژورنال ايمني درماني سلولي، در تمام زمينه هاي ايمني درماني شامل ايمنولوژي سلولي، ايمني درماني غير سلولي (آنتي باديهاي مونوکونال)، ژن درماني، ايمنولوژي کلنيکي، هماتولوژي، انکولوژي، روماتولوژي و بيولوژي مولکولي با تاکيد بر ايمني درماني سلولي اقدام به چاپ انواع مقاله full – length article ، review article، short communication، و editorial کرده است. هدف اين مجله فراهم آوردن کاملترين و مطمئن ترين منبع اطلاعاتي در مورد پيشرفت هاي کنوني در اين رشته مي باشد.

تاکيد اين مجله بر روي چاپ سريع مقالات با کيفيت و فراهم آوردن قابليت هاي دسترسي رايگان در سراسر دنياست. مطالعه اين ژورنال براي دانشمندان و پژوهشگران که مي خواهند با آخرين پيشرفت هاي انجام شده در اين زمينه همگام باشند ضروري است.

زمينه هاي تحقيقاتي

 1. Allergy
 2. Autoimmunity
 3. Biotechnology
 4. Clinical Laboratory Immunology
 5. Gene Therapy
 6. HIV
 7. Immunodermatology
 8. Immunohematology
 9. Immunologic deficiency states and their reconstitution
 10. Immunologic surveillance and tumor immunity
 11. Immunomodulation
 12. Immunotherapy
 13. Lymphokines and cytokines
 14. Primary Immunodeficincy
 15. Rheumatology
 16. Thymus and lymphocyte immunobiology
 17. Transplantation immunology
 18. Tumor immunity
 19. Vaccines

جهت اطلاعات بيشتر به سايت sciencedirect مراجعه شود.


نام مجله: the cancer press(CP)
نوع مجله: فصلنامه (هر سه ماه يکبار)
کشور: ايران
شهر: مشهد

توضیحات

مجله the cancer press با شماره ISSN:2476-3748 يک ژورنال بين المللي بين رشته اي است که توسط مرکز پيشگيري سرطان نسترن به چاپ رسيده است. هدف از انتشار اين مجله چاپ مقالات حاصل از تحقيقات ارزشمند و همچنين يافته هاي مهم و برجسته در زمينه سرطان است. انواع مقالات از جمله مقالات مروري و مقاله کامل در اين مجله به چاپ ميرسد.

زمينه هاي تحقيقاتي

 1. Cancer diagnosis & prognosis
 2. Cancer treatment and management
 3. Cancer genetic & genomics
 4. Clinical reports on all type of cancer
 5. Cancer prevention
 6. Multidisciplinary research on cancer
 7. Cancer economy
 8. Cancer psychology
 9. Society and cancer
 10. Cancer education

جهت اطلاعات بيشتر به لينک زير مراجعه نماييد.
www.thecancerpress.com