قابل پیشگیری بودن حدود ۵۰ ٪ سرطان ها

نزدیک به 50% از سرطان ها قابل پیشگیری هستند. رعایت تغییرات کوچکی در رژیم غذایی روزانه، کنترل وزن، پیاده روی بیشتر ، خوردن کمتر ،تغذیه سالم و عدم استعمال دخانیات از مواردی است که به شما و خانواده شما کمک میکند که ریسک ابتلا به سرطان را کاهش دهید.