توجه به سلامت آب

يافتن سالم ترين آب آشاميدني ، نيازمند کسب کمي اطلاعات است. اگر آب آشاميدني مصرفي بيمار آلوده به باکتري باشد، در صورت ضعف سيستم ايمني بدن وي در طول درمان سرطان، خطر ابتلا به بيمارهاي ديگر افزايش خواهد يافت. همچنين احتمال آلوده شدن آب آشاميدني به نيترات موجود در کودهاي شيميايي که ماده اي سرطانزاست، وجود دارد. فلزات زيادي از جمله سرب، در آب هاي آشاميدني آلوده يافت مي شود.

به هشدارهاي مربوط به جوشاندن آب توجه کنيد. مي توانيد باکتري هايي را که گاه از فيلتر هاي تصفيه ي آب عبور مي کنند و وارد آب آشاميدني مي شوند، از طريق جوشاندن آب براي يک دقيقه از بين ببريد. سپس آب جوشيده را در ظرف تميزي بريزيد و داخل يخچال بگذاريد. اين آب را ظرف 72 ساعت مي توان مصرف کرد. به ياد داشته باشيد که نيترات و سرب موجود در آب آلوده با جوشاندن از بين نخواهد رفت. تصفيه ي آب با روش اسمز معکوس، بعضي از باکتري ها و ساير آلودگي ها را جدا مي کند، اما هنوز سيستم تصفيه اي که قابليت جداسازي تمام آلودگي هاي آب را داشته باشد، معرفي نشده است.

در صورتي که منبع آب آشاميدني، چاه باشد، آزمايش سالانه ي آب را از نظر وجود آلودگي هاي مورد اشاره، الزامي است. اين کار از سوي سازمان بين المللي استاندارد؛ کيفيت آب هاي معدني را آزمايش مي کند و در صورت تأييد، نشان استاندارد به آن ها مي دهد. سازمان غذا و داروي امريکا، نظارت بر توليد بطري هاي آب معدني، بسته بندي و آزمايش آلودگي آب را به عهده دارد.

برگرفته از کتاب: تغذيه براي مبتلايان به سرطان
نويسنده: موري مارکمن، کارولين لمرزفلد، کريسيتنا تورستر لوگايدس
برگردان: مهرک ايرانلو