چشم انداز و ماموریت

اهداف NCCP (چرا تأسیس گردید)؟

سرطان به‌عنوان دومین عامل اصلی مرگ‌ و میر در سراسر جهان شناخته ‌شده است، با برآورد 8.2 حدود میلیون مرگ‌ و میر در سال 2012 که در همان سال، با افزایش نرخ 11٪ 14.1 میلیون مورد جدید در سطح جهانی تشخیص داده شدند (با توجه به اطلاعات داده‌شده توسط GLOBOCAN and WHO ) تشخیص زودهنگام سرطان و درمان هدفمند و به ‌موقع آن، همچنان برای جوامع علمی ناشناخته باقی ‌مانده است. تنها چند روش برای تشخیص سلول‌های سرطانی موجود گردش خون وجود دارد (CTC) که عبارتند از CellSearch®، Maintrac® و. StemCell® CTC  تلاشی رو به تزاید در ایجاد مراکز تحقیقاتی و درمانی سرطان در سراسر جهان در طول دو دهه گذشته دیده می‌شود. باوجود فعالیت ده‌ها هزار نفر در مراکز پژوهشی و درمانی سرطان، این رمز و راز همچنان حل نشدنی باقی مانده است. تابه‌حال، پیشنهاد این بوده که گرچه سرطان ممکن است قابل‌درمان نباشد ولی قابل‌پیشگیری است. مواد غذایی طبیعی و فعالیت‌های فیزیکی روش‌های قابل‌توجهی در پیشگیری از سرطان هستند. توصیه‌های دیگر (بر اساس یافته‌های WCRF / AICR) ، تمرکز بر بهبود زندگی اجتماعی، ترک سیگار، تغییر رژیم غذایی، و هنر درمان است. آگاهی از سرطان، مشاوره به خانواده بیمار و تشخیص زودهنگام کمک به نجات جان بسیاری را ممکن می‌سازد . افزایش تمرکز بر توسعه و اجرای استراتژی‌های پیشگیری مؤثر، ضرورت دارد. ایجاد مرکز پیشگیری از سرطان به‌عنوان یک پلت فرم برای انکولوژیست‌ها، سیاست‌گذاران، مشاوران، جراحان، رادیولوژیست‌ها، زیست شناسان مولکولی و آسیب شناسان به‌منظور جلب استراتژی‌های پیشگیری با شعار "هماهنگی بهتر پیشگیری بهتر" لازم است.