چشم انداز و ماموریت

اهداف NCCP (چرا تأسیس گردید)؟

سرطان به‌عنوان دومین عامل اصلی مرگ‌ و میر در سراسر جهان شناخته ‌شده است، با برآورد 8.2 حدود میلیون مرگ‌ و میر در سال 2012 که در همان سال، با افزایش نرخ 11٪ ، 14.1 میلیون مورد جدید در سطح جهانی تشخیص داده شدند (با توجه به اطلاعات داده‌شده توسط GLOBOCAN and WHO ) تشخیص زودهنگام سرطان و درمان هدفمند و به ‌موقع آن، همچنان برای جوامع علمی ناشناخته باقی ‌مانده است. تنها چند روش برای تشخیص سلول‌های سرطانی موجود گردش خون وجود دارد (CTC) که عبارتند از CellSearch®، Maintrac® و. StemCell® CTC تلاشی رو به تزاید در ایجاد مراکز تحقیقاتی و درمانی سرطان در سراسر جهان در طول دو دهه گذشته دیده می‌شود. باوجود فعالیت ده‌ها هزار نفر در مراکز پژوهشی و درمانی سرطان، این رمز و راز همچنان حل نشدنی باقی مانده است. تابه‌حال، پیشنهاد این بوده که گرچه سرطان ممکن است قابل‌درمان نباشد ولی قابل‌پیشگیری است. مواد غذایی طبیعی و فعالیت‌های فیزیکی روش‌های قابل‌توجهی در پیشگیری از سرطان هستند. توصیه‌های دیگر (بر اساس یافته‌های WCRF / AICR) ، تمرکز بر بهبود زندگی اجتماعی، ترک سیگار، تغییر رژیم غذایی، و هنر درمان است. آگاهی از سرطان، مشاوره به خانواده بیمار و تشخیص زودهنگام کمک به نجات جان بسیاری را ممکن می‌سازد . افزایش تمرکز بر توسعه و اجرای استراتژی‌های پیشگیری مؤثر، ضرورت دارد. ایجاد مرکز پیشگیری از سرطان به‌عنوان یک پلت فرم برای انکولوژیست‌ها، سیاست‌گذاران، مشاوران، جراحان، رادیولوژیست‌ها، زیست شناسان مولکولی و آسیب شناسان به‌منظور جلب استراتژی‌های پیشگیری با شعار “هماهنگی بهتر پیشگیری بهتر” لازم است.