اصول سلولهای بنیادی و بیولوژی سرطان

اصول سلولهای بنیادی و بیولوژی سرطان

اصول سلولهای بنیادی و بیولوژی سرطان

نام کتاب: اصول سلولهای بنیادی و بیولوژی سرطان
چاپ: اول
سال انتشار: 2015
نام انتشارات: ویلی بلک ول
تعداد صفحه: 367

پیش گفتار

سلولهای بنیادی جمعیتی از سلولها بوده که قادر به تمایز یافتن به همه انواع سلولهای مختلف را دارند، همچنین دارای قابلیت خود نوسازی هستند. دو نوع سلول بنیادی وجود دارد: سلولهای بنیادی جنینی، استخراج شده از بلاستوسیت وسلولهای بنیادی بزرگسال که در بافتهای متفاوتی از بدن یافت می شود. این سلولها برای تولید دودمانهای مختلف ضروریست و بنابراین ماهیت عملکردی و ساختاری خود را در بافتها و ارگانها حفظ میکند. این تصمیم که آیا سلول بنیادی خودنوسازی داشته باشد یا تمایز یابد بسیار ظریف تنظیم شده است و نیاز به کنترل دقیق تقسیم و چرخه سلولی دارد.این سطح از کنترل بر عهده مولکولهای کلیدی تنظیم کننده چرخه سلولی و همچنین چندین فاکتور رشد حیاتی و سایتوکاین ها است. برقراری توازن بین خودنوسازی و تمایز میتواند به عنوان هدفی برای رویدادهای انکوژنیک باشد که منجر به تغییر شکل سلولها و خروج سلولهای بنیادی سرطانی می شود که گمان می رود به عنوان زیر مجموعه سلولهای سرطانی باشد که مسئول پیشرفت تومور، متاستاز، دوره رشد خاموش تومور ( دوره کمون تومور)، عود مجدد سرطان و مقاومت به شیمی درمانی است. در سالهای اخیر، رشته سلولهای بنیادی به عنوان موضوع وسیعی برای تحقیقات شناخته شده، گروههای بسیاری بر روی استخراج و جداسازی و شناسایی سلولهای بنیادی سرطانی در حال کار هستند. این تلاش دلالت بر شناسایی مولکولهایی دارد که ترجیحا توسط سلولهای بنیادی سرطانی بیان می شوند که با هدف توسعه درمانهای هدفمند سرطان این مولکولهای خاص، در جمعیت سلولهای سرطانی، وجود داشته و بر سلولهای بنیادی نرمال و سالم تاثیری ندارد. اگرچه تعدادی از این پیشرفتها صورت گرفته، اما توسعه درمانهای کارآمد با هدف سلولهای بنیادی سرطانی به عنوان یکی از چالشهای مواجه در کمیته تحقیقات سلولهای بنیادی است. این کتاب جزییات بیولوژی سلولهای بنیادی را توضیح داده است. بخش اول بر روی خصوصیات سلولهای بنیادی و همچنین پیشرفت در جهت شناسایی آنها و کاربردهای درمانی آن در آینده تمرکز دارد. بخش دوم به سلولهای بنیادی سرطانی و نقش آنها در پیشرفت تومور، مقاومت به شیمی درمانی و خلاصه ای از پیشرفتهای اخیر در درمانهای هدفمند این سلولها می پردازد. ما باور داریم که این کتاب در فراهم کردن اطلاعات درباره ارتباط بین بیولوژی سلولهای بنیادی و سرطان بی همتا خواهد بود. نویسندگان این کتاب از کارشناسان مشهور در این زمینه بوده، این کتاب با کیفیت بالا که پیشرفتهای اخیر و آینده را در خصوص تحقیقات سلولهای بنیادی را مورد بررسی قرار می دهد.

بخش اول: سلول بنیادی

 1. جداسازی و خصوصیت سلولهای بنیادی جنینی انسانی و کابردهای آینده در درمانهای مهندسی بافت 3
 2. اپی ژنتیک، سلول بنیادی همه توان و تمایز
 3. جایگاه سلول بنیادی و محیط میکرو
 4. سلول های بنیادی خونی در درمان
 5. جداسازی و شناسایی سلولهای بنیادی پیش ساز عصبی
 6. نقش تبدیل اپی تلیال – مزانشیمی در متاستاز سرطان
 7. تنظیم سلولهای بنیادی سرطان پستان توسط سلول بنیادی مزانشیمی در جایگاه متاستاتیک
 8. جداسازی و شناسایی سلولهای بنیادی عصبی / سلولهای پیش ساز
 9. سلولهای بنیادی کلون در سرطان کلورکتال
 10. سرطان پرستات و سلولهای بنیادی سرطان پروستات
 11. سلول بنیادی و سرطان پانکراس
 12. NANOG در توسعه و پیشرفت سرطان
 13. سلولهای بنیادی سرطان کبد و هپاتوکارسینوژنر
 14. علوم پایه سلولهای بنیادی سرطان کبد و هپاتوکارسینوژنر
 15. آنالیز اتمی بیومارکر سلول بنیادی سرطانی NANOG در سرطان پرستات

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *